Ökomärgisega tooted


Üks meie väärtustest, millele soovime oma klientide tähelepanu pöörata, on püüdlemine rohelisema keskkonna poole ja hoolitsemine inimeste tervise eest. Seetõttu oleme loonud spetsiaalse rubriigi keskkonnasõbralikumate ja tervislikumate toodetega, millele on antud ökomärgised.
Need tooted on ohutumad tervisele ja keskkonnale; sisaldavad minimaalses koguses lenduvaid orgaanilisi ühendeid LOÜ-sid (värvimisel ja peale kuivamist ei eraldu kahjulikke gaase ega aure), on kvaliteetsed, vastavad rangetele keskkonna- ja kliimakaitsenõuetele, valmistatakse jätkusuutlikel meetoditel (taaskasutatud energiaressursid, vähem pakendeid, rohkem ringlussevõetavaid pakendeid, vähem kemikaale tootmisprotsessis ja lõpptootes), sobivad allergikutele, on peaaegu lõhnatud.